Eko-kalendar

 

Februar
02. Svetski dan močvarnih područja
Mart
05. Svetski dan energetske efikasnosti
21. Svetski dan zaštite šuma
22. Svetski dan zaštite voda
23. Svetski dan meterologije
April
17. Svetski dan zdravlja
22. Dan planete Zemlje
24. Svetski dan zaštite laboratorijskih životinja
30. Dan Zavoda za zaštitu prirode Srbije
Maj
15. Internacionalni dan akcije za klimu
22. Svetski dan zaštite biodiverziteta
24. Evropski Dan parkova
Jun
05. Svetski dan zaštite životne sredine
29. Dan Dunava
Septembar
16. Svetski dan zaštite ozonskog omotača
22. Evropski dan bez automobila
26. Svetski dan čistih planina
Oktobar
04. Svetski dan zaštite životinja
06. Svetski dan staništa
26. Svetski  dan zdrave hrane
Novembar
27. Internacionalni dan urbanih regija