Donator

Korisnici

Naziv konkursa

Rok za prijavu

Maskimalni iznos sredstava

Više

Ambasada Japana

Zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO, lokalne samouprave...

Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS)

N/A

10 miliona japanskih jena

Link ka konkursu

POPOS projekti su predviđeni kao jednokratna, nepovratna pomoć, osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva.

Application Form (DOC 46KB)

Ambasada Nemačke u Srbiji

Institucije, udruženja i ostale vrste organizacija samoudruživanja grañana

Mikro projekti

31-12-2015

25,000 EUR

Link ka konkursuAmbasada Nemacke Mikro Projekti (RAR 28KB)

Ambasada Norveške

Institucije, NVO, javne ustanove, udruženja

Fond ambasade

N/A

N/A

Link ka konkursu

Prioritetne oblasti podrške:

- Vladavina prava, principi dobrog upravljanja i borba protiv korupcije
- Reforma sektora odbrane i bezbednosti
- Mir, pomirenje, ljudska prava i prava manjina, ugrožene grupe i rodna ravnopravnost
- Ekonomski razvoj i preduzetništvo
- Energetika, zaštita životne sredine i klima

Evropska komisija - Horizon 2020

Mala i srednja preduzeća

Podrška sektoru MSP za razvoj mobilnih aplikacija za e-upravu

16-12-2015

N/A

Link ka konkursu

Poziv za podnošenje predloga otvara se 1. januara 2015. 

Dodatne informacije

Evropska komisija - IPA CSF and Media Program 2014-2015

Organizacije civilnog društva, mediji

Otvoren poziv Evropske komisije za podršku civilnom društvu i medijima

06-07-2015

1.200.000 EUR

Link ka konkursu

Cilj poziva je podrška regionalnim mrežama sa ciljem obezbeđivanja podsticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo i medije, kao i pružanje podrške civilnom društvu i medijima da budu efektivni i odgovorni nezavisni akteri, kao i da se poboljšaju njihovi kapaciteti za dijalog sa odlučiocima i njihov uticaj na proces donošenja odluka

Google

NVO

Dodela sredstava za Google AdWords oglašavanje

N/A

10,000 $

Link ka konkursu

Google nudi organizacijama civilnog društva mogućnost da se oglašavaju putem platforme AdWords i dodeljuje sredstva u vrednostiod 10,000 $ mesečno. 

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Sva pravna lica

OTVORENI POZIV 2015. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

N/A

N/A

Link ka konkursu

Predmet Otvorenog poziva je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz međunarodne fondove*, a realizuju se u 2015. godini:
Program EU: Kreativna Evropa
Program EU:  prekogranična saradnja (IPA)
UNESKO
Centralno evropska incijativa
Evropska kulturna fondacija
drugi fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

FORMULAR Za Otvoreni Poziv 2015 (DOC 121KB)

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

obrazovne ustanove i naučno-istraživačke ustanove s teritorije AP Vojvodine, korisnici budžetskih sredstava, kojima je osnivač Republika Srbija ili AP Vojvodina.

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2015. godini na teritoriji AP Vojvodine

31-07-2015

25,000,000 RSD

Link ka konkursuPSMLS (RAR 237KB)

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova 

Udruženja građana sa teritorije AP Vojvodina

Konkurs za sredstva za projekte u oblasti ravnopravnosti polova

30-06-2015

5,000,000 RSD

Link ka konkursuObrazac Saradnja Sa Institucijama Javnog Sektora (DOC 81KB)

Švajcarska kancelarija za saradnju - SDC

NVO

Projekti za unapređenje ekonomije, dobrog upravljanja i energetske efiaksnosti

N/A

N/A

Link ka konkursu

Projekti koje SDC podržava u periodu 2014-2017 odnose se na sledeće teme:

 - Ekonomski razvoj
 - Dobro upravljanje
 - Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

Ambasada Japana

Zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO, lokalne samouprave...

Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS)

N/A

10 miliona japanskih jena

Link ka konkursu

POPOS projekti su predviđeni kao jednokratna, nepovratna pomoć, osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva.

Application Form (DOC 46KB)

Ambasada Nemačke u Srbiji

Institucije, udruženja i ostale vrste organizacija samoudruživanja grañana

Mikro projekti

31-12-2015

25,000 EUR

Link ka konkursuAmbasada Nemacke Mikro Projekti (RAR 28KB)

Ambasada Norveške

Institucije, NVO, javne ustanove, udruženja

Fond ambasade

N/A

N/A

Link ka konkursu

Prioritetne oblasti podrške:

- Vladavina prava, principi dobrog upravljanja i borba protiv korupcije
- Reforma sektora odbrane i bezbednosti
- Mir, pomirenje, ljudska prava i prava manjina, ugrožene grupe i rodna ravnopravnost
- Ekonomski razvoj i preduzetništvo
- Energetika, zaštita životne sredine i klima

Evropska komisija - Horizon 2020

Mala i srednja preduzeća

Podrška sektoru MSP za razvoj mobilnih aplikacija za e-upravu

16-12-2015

N/A

Link ka konkursu

Poziv za podnošenje predloga otvara se 1. januara 2015. 

Dodatne informacije